Cannabishjälpen innehåller information om cannabis och om vad man kan göra om man har fått problem. Du kan använda cannabishjälpen för egen del eller tipsa personer som du träffar om att de kan besöka sidan.

Sidan innehåller bl a uppdaterad fakta om cannabis och information om var man kan vända sig för behandling. 

 

 

 

 

Hur kan jag förebygga att ungdomar får problem med cannabis?

 

Du kanske hör att ungdomarna diskuterar det eller får du mycket frågor om cannabis och känner att du vill göra något. Var försiktig med allmän information eller allmänna diskussioner om cannabis, eller att ta hjälp av andra som informerar om droger eller om hur det är att vara missbrukare eller beroende. 

  • Utgå ifrån verkligheten. Till skillnad från vad man kan tro då man hör ungdomar prata eller läser i media så är cannabisanvändning, vare sig vanligt eller populärt. De flesta ungdomar använder inte, kan inte tänka sig att använda och vet att det kan leda till problem inte ifrån att många använder eller vill använda. Unga människor som har valt att inte använda alkohol eller droger tycker att det är fel och lite konstigt att vuxna och myndigheter ofta utgår ifrån att alla ungdomar använder eller är positiva till alkohol och droger. De har i undersökningar sagt att de skulle önska att man utgår ifrån att drogfrihet är ett naturligt val som många ungdomar gör. 
  • Var uppmärksam på andra problem och försök se till att personen får hjälp med dessa. Forskning har visat att barn som tidigt får hjälp med problem med inlärning, beteende eller psykiskt mående löper mindre risk för cannabismissbruk eller andra problem då de blir äldre.
  • Hjälp till genom att erbjuda och underlätta för andra aktiviteter. Ungdomar som sportar, är med i någon förening eller har någon hobby väntar ofta med att pröva cannabis. När de blir äldre har de lättare att säga nej.
  • Samarbeta med föräldrar och andra vuxna. Att vuxna har god kontakt med varandra, kan utbyta information och samarbeta för att lösa eventuella problem räcker långt när det gäller att förebygga problem bland ungdomar. Det är minst lika viktigt att ha en god relation med föräldrarna som med deras barn.

 

 

 

 

Du behöver inte ha svar på alla frågor

 

Vi som arbetar med cannabis blir ofta tillfrågade om vi kan komma och föreläsa eller berätta för ungdomar om cannabis. Vi gör sällan det eftersom det finns dåligt vetenskapligt stöd för att det i sig förebygger problem. Samtidigt kan det finnas tillfällen då du behöver ha diskussioner om droger och missbruk eller varför vissa saker i samhället är förbjudna eller reglerade. Cannabis (och då kanske i synnerhet om det ska vara lagligt att använda eller inte) är ett vanligt samtalsämne i synnerhet bland vissa ungdomar, i media och på nätet. När du får frågor kan det var bra att först fundera på om det är en fråga om kunskap, en generell diskussion eller en ett samtal om personens egna val och vanor.

Många ungdomar och unga vuxna är väl pålästa. Kanske får du mycket frågor och vill kunna svara på ett bra sätt eller bemöta argument som du känner dig tveksam till. Då det är bra att ha en del fakta även om du inte behöver kunna allt. I vår faktadel hittar du mer information om bl a följande:

Hur påverkas hjärnan av att röka cannabis?
Hur påverkas man av att röka cannabis regelbundet?
Kan man bli beroende av cannabis?
Andra effekter av cannabis

Om du inte kan hitta de svar du söker så kan du prova med att kontakta någon av mottagningarna under Hitta hjälp.

 

Hur pratar jag med någon som röker eller som jag tror röker cannabis?

Försök samtidigt inte att övertala, eller vinna diskussionen. Det är bättre att lyssna och ställa frågor för att förstå personens situation. Undvik skrämselpropaganda och uppmuntra en avslappnad konversation. Se till att kommunikationen går åt två håll. Ställ öppna frågor som inte bara besvaras med ja eller nej. På detta sätt ökar chanserna att samtalet flyter. Var samtidigt tydlig med var du står så att det inte uppfattas som att det är ok med cannabis. Visa att du är emot det och förklara varför samtidigt som du förmedlar att du bryr dig om personen och hjälper till med det du kan.

 

 

 

 

taggad stoppskyltLär dig mer om cannabisbehandling

 

Cannabishjälpen drivs av Cannabisnätverket som är ett nätverket för människor som arbetar med behandling. Nätverket har en utbildargrupp med personer som erbjuder utbildningar i Haschavvänjningsprogrammet (HAP). Vi har också återkommande konferenser där vi träffas och utbyter erfarenheter och kunskaper om hur man arbetar med behandling för människor med cannabisproblem. Du som arbetar med behandling är välkommen att bli medlem i vårt nätverk. Du kan läsa mer på Cannabisnätverkets hemsida

Om du vill kunna hänvisa eller komma i kontakt med en cannabisbehandlare nära dig så kan du kolla på vår karta.