tors, 2014-04-03 12:14 -- admin
Fråga: 
Min son vill inte sluta med cannabis - vad kan jag göra för att få honom på andra tankar och vad kan samhället hjälpa till med?
Svar: 

Prata mycket med honom. Lyssna på vad han säger och tycker, samtidigt som du är tydlig med att du inte accepterar eller håller med. En stor risk med cannabis är att de negativa konsekvenserna kommer på lite längre sikt. Rökandet påverkar tankeförmåga och känslor på ett sätt som är svårt att förstå eller märka då man bara rökt ett tag. Personer som börjat röka då de är unga och söker hjälp när de blivit lite äldre beskriver ofta att de mår dåligt och att deras liv inte fungerar eller har blivit som de har önskat.

Om du misstänker att din som använder cannabis regelbundet behöver ni troligtvis hjälp. Det är bättre att söka hjälp en gång för mycket än en gång för lite. Att tidigt överväga att söka professionell hjälp kan minska konsekvenserna om ditt barn har börjat röka cannabis. Det finns flera effektiva program som hjälper föräldrar att identifiera och bryta problem och påverka sitt barns beteende.

Här kan du hitta mer information och http://cannabishjalpen.se/foralder#provat

Här kan du hitta en mottagning nära dig: http://cannabishjalpen.se/map