mån, 2014-07-14 11:04 -- agnetaelisabet
Fråga: 
Lagras Spice i fettcellerna också som cannabis
Svar: 

Hej!
Den enda likhet med cannabis Spice har är att den fäster på samma receptorer i hjärnan och ute i kroppen framförallt inom immunförsvaret.Det verkar också som den fäster kraftigare.
Spice är ett samlingsnamn för syntetiskt framställd droger som fäster på samma receptorer som cannabis ochär fettlösligt men eftersom det hela tiden tas fram nya kemiska beredningar vet man inte hur lång nedbrytningsprocessen är.