tis, 2014-08-19 17:20 -- Jenny Alpsjö
Fråga: 
Hej jag har rökt cannabis blad och om man ska lämna urin prov syns det att man har rökt på då ?
Svar: 

Vi får många frågor om hur och när det visar sig på prover om man har rökt cannabis i olika form. Syftet med den här sidan är att informera på ett sakligt sätt om cannabis och hur det påverkar människan kroppsligt och psykiskt på kort och lång sikt. Tanken med provtagning är att få ett medcinskt eller rättsligt underlag för att kunna svara på om en person har cannabis i kroppen eller ej. Huruvida det syns på provet att du har rökt beror på hur mycket och när i tiden du har rökt, det är svårt att ge exakta svar och det är heller inte meningen att ge någon slags bruksanvisning för manipulation av drogtester. Ett positivt provsvar kan, hur konstigt det än kan låta, vara det bästa som kan hända.