mån, 2014-09-01 01:43 -- agnetaelisabet
Fråga: 
Varför väljer inte fler människor att bruka cannabis före alkohol? Jag har under 3 år rökt cannabis på samma sätt som jag tidigare druckit alkohol och kan på rak arm säga att mitt liv har förändrats till det bättre. Istället för att vakna upp dagen efter med huvudvärk och ångest vaknar jag nu istället upp med glatt humör och motivation så det skriker om det. Jag är programmerare. När jag gick gymnasiet så hade jag det tufft. Jag gick inte allt för ofta dit och skötte heller inte mina läxor speciellt bra. Nu när jag börjat använda cannabis är jag tillbaka i skolan och studerar till systemutvecklare. Jag finner cannabis som ett hjälpmedel att hitta inspiration och motivation i mitt arbete. Hur kommer det sig att Sverige som ska vara ett välmående och välutvecklat land inte legaliserat cannabisen ännu? Det skulle hjälpa så många människor som suttit/sitter i den sits som jag satt i under mina yngre år.
Svar: 

Hej! Att du känner dig hjälpt av att röka kan ingen ta ifrån dig. Vi jobbar ju med ungdomar och vuxna som upplever att de får problem av att röka. inte kan använda hela sin kapacitet av kognitiva funktioner som arbetsminne, att vara flexibel i tanken, att kunna läsa abstrakta ritningar mm. Alla har vi olika förmågor från början och de förändras och försämras om man röker cannabis regelbundet. Hur man fungerade från början är avgörande för hur mycket det påverkar vad man klarar och inte. När man rökt regelbundet några ggr/vecka över 6 månader eller mera glest i över 2 år kan man komma in i ett läge då man upplever att man blir aktiv under cannabisrus, men det som händer är egentligen händer är att man lyfter sig upp närmare den normalnivå man hade innan man började röka.

Har man varit deprimerad kan man både uppleva att ångest lättar och att problem hålls på avstånd. Många upplever att denna effekt minskar efter en tid. Det är viktigt att se när detta inte fungerar längre och då försöka hitta andra metoder och hjälp för att må bra.

Den största anledningen till att cannabis är olagligt är nog att de flesta människorna i Sverige tycker att det är rimligt att det ska vara så. Nu pågår saker i världen som påverkar oss. Många tittar på USA där man provar att legalisera i flera stater, samtidigt blir Holland mer och mer restriktiva igen. Det finns ingen forskning som stödjer att det skulle vara mer civiliserat eller bättre att legalisera. Om det var lagligt skulle fler röka cannabis och det skulle innebära att fler fick problem. Det är en politisk och ideologisk fråga vad man tycker att samhället ska välja. Är det viktigaste att individen får göra som den själv vill när det gäller cannabis eller är det viktigare att vi gemensamt avstår vissa friheter när det gäller cannabis för att skydda många från att skadas? Cannabishjälpen är dock inte till för att diskutera cannabispolitik. Oavsett om cannabis är fortsatt olaglig eller om det ändras i framtiden, så kommer det finnas människor som får problem av att röka cannabis och som behöver hjälp med detta.