ons, 2015-02-04 17:37 -- agnetaelisabet
Fråga: 
Hur ska man få hjälp med son med flerårigt cannabismissbruk och dessutom har en autismdiagnos? Han är 20 år och fick sin diagnos för 3 år sedan. Er hjälp består mest av samtalsterapier som inte fungerar med hans diagnos. Habilitering och asbergercenter tar inte emot för att han måste bli av med sitt beroende först. Beroendemottagningen rekommenderar hjälp som grundar sig på insikt och frivillig medverkan,och han vägrar. Alla jag pratar med säger att ni befinner er i ett moment 22.. Men ingen som kan tala om hur vi ska få hjälp? Vad ska vi göra?
Svar: 

Hej!
Din son behöver anpassad hjälp utifrån sin autismdiagnos och att vara tydlig faktabaserad är en del av avvänjningsprogram för cannabisberoende.
Att få hjälp för sitt funktionshinder SKA vara en rättighet och LSS råd och stöd eller habilitering behöver ha med någon kunnig inom missbruk särskilt HAP för att din son ska få rätt hjälp och få adekvat kunskap för att kunna ta ställning till att sluta men då måste han få veta exakt hur det funkar och hur han ska förbereda sig samt vad cannabis fyllt för funktion ex känna sig mer social lindra ångest sova eller vilken hans förklaring är.
Mycket i svårigheter i samarbete handlar om rädsla för att inte kunna svara rätt vilket man såklart behöver dubbel kompetens för att göra.
Hoppas du kan kontakta någon från vårt nationella nätverk som kan bistå hab eller behandlande psykiatri.
En mycket viktig fråga som jag hoppas du får mer klarhet och hjälp i. Tveka inte att kontakta oss igen!
Vänligen Agneta