Är det större chans att drabbas av en psykos av cannabis än av alkohol?

tis, 2015-03-31 22:57 -- Sophie Andersson
Fråga: 
depreångestJag har slutat dricka alkohol helt och hållet och gått över till att fest-röka cannabis istället, eftersom jag anser att det är ett säkrare och hälsosammare alternativ för mig (har bättre kontroll över mig själv och mår bättre i allmänhet, både under kvällen och dagen efter). Jag röker ganska lite och sällan, 1-2 små bloss från en 0.5g spliff under en kväll, ungefär varannan månad, max. Har inga planer på att röka oftare än så, och håller mig väldigt strikt till endast varannan månad och aldrig mer än 2 bloss. Är risken för att jag plötsligt skulle drabbas av en psykos stor, när det gäller så små mängder och såpass sällan? Eller kan jag känna mig relativt trygg med den dosen? Är 25 år för övrigt, och rökte första gången när jag var 23. Har diagnosen bipolär sjukdom och har haft problem med depersonalisation, overklighetskänslor, panikångest, generaliserat ångestsyndrom och lätta psykotiska symptom tidigare i livet (väldigt svaga vanföreställningar, svaga ljudhallucinationer, lätta synhallucinationer, sömnparalyser etc.) Misstänker även att jag lider utav aspergers. Jag har inga problem att klara mig utan cannabis och har inget emot att festa 100% nykter, men ibland vill man ju bara sätta en liten guldkant på kvällen, och då tyckte jag att cannabis lät som det minst skadliga och säkraste valet av berusningsmedel. Har jag rätt eller fel? (sett ur ett vetenskapligt perspektiv, inte juridiskt).
Svar: 

Hej!

Rent vetenskapligt så brukar man säga att ca 10% av de som röker genomsnittligt, någon gång riskerar att få en cannabisutlöst psykos.
Cannabisrökning, speciellt av preparat med hög koncentration av THC, kan framkalla en toxisk, kortvarig (några dygn till några veckor) psykos. Inte sällan har denna psykos dramatiska symtom och man kan behöva en sjukhusinläggning eventuellt under tvång. Inslag av förvirring är vanligt. Om rökningen avbryts har tillståndet en god prognos. Om cannabisrökningen fortsätter kan det psykotiska tillståndet sannolikt kvarstå under lång tid. Det kan då vara svårt att skilja från schizofreni.

Man kan inte säga att risken för en cannabisutlöst psykos blir större efter ett tag, eller blir större för att man röker mer, utan risken för att utlösa en psykos är lika stor alla gånger man röker.

Du beskriver att du har flera svårigheter med bland annat ångest och depressiva känslor. Man brukar säga att cannabis både orsakar psykiska störningar, utlöser sjukdomar som ligger latent samt att man tror att den kan förvärra de psykiska sjukdomar man redan har.

Och sedan är det de övriga faktorer som cannabis påverkar så som minne, inlärning, logiskt tänkande m.m. men det kanske du redan vet om. Annars kontakta oss gärna igen