tis, 2015-04-14 17:27 -- Kristina
Fråga: 
Varför visar ni inte på källor när ni svarar på frågorna?
Svar: 

För min personliga del handlar det om tid. Jag arbetar som missbruksbehandlare och har inte tid att göra den typen av källsammanfattningar. Jag ser till att hålla mig uppdaterad och läser en om forskning på olika seriösa hemsidor men kan inte ägna tid åt att sammanställa och kategorisera det jag finner.Då skulle jag inte ha tid att träffa de människor som söker hjälp för sitt missbruk på vår mottagning. Den typen av forskningssammanställningar finns. Du kan t ex titta i "Skador av hasch och marijuana" . Där finns källor ordentligt redogjorda för, principer för urval m m . Här är länken: http://ki.se/sites/default/files/skador_av_hasch_och_marijuana.pdf