Vill du bidra till bättre kunskap om cannabisbruk i Europa

Av admi |

Vi inbjuder dig att delta i en enkät som syftar till att bättre ta reda på vilken mängd och vilka typer av cannabis som används i olika länder i Europa. Projektet är ett samarbete mellan olika länder, och leds av universitetet i Zurich. I Sverige deltar Karolinska institutet i samarbete med bl.a. Cannabishjälpen. Enkäten tar c:a 5 minuter att fylla i.

Det saknas idag bra metoder att ta reda på vilka mängder och i vilka former cannabis intas, i Sverige liksom i andra länder. I ett samarbetsprojekt har en enkät utarbetats som kommer att vidareutvecklas utifrån resultaten i denna första pilotstudie. Enkätsvaren kommer lagras och bearbetas via en server vid universitetet i Zurich. Uppgifterna hanteras helt anonymt och inga möjligheter kommer att identifiera enskilda individer. Projektet har godkänts av forskningsetisk kommitté.

För att delta i undersökningen ska du vara minst 18 år gammal, Enkäten vänder sig till de som har använt cannabis åtminstone en gång de senaste 30 dagarna. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan.

Om du vill medverka kan du klicka på länken nedan för att komma till enkäten. 

 https://uzhwwf.qualtrics.com/jfe/form/SV_e2RYbVBjmnNKoKi