Hej förälder

Till skillnad från alkohol och tobak väcker droger som cannabis obehagliga associationer hos många vuxna. Att cannabis är lättillgängligt skrämmer föräldrar. Ungdomar uppfattar inte alltid testandet av hasch eller marijuana som så allvarligt. På den här sidan finns lite information och tips till dig som är förälder.

 

Hur kan jag prata med mitt barn om cannabis?


Att man har öppna och respektfulla diskussioner i familjen om förväntningar, regler och attityder kring cannabis och andra droger kan minska risken för problem. Cannabis finns överallt och ingen är automatiskt skyddad från att få problem. Det är bra att prata med ditt barn om det även om du inte är orolig just nu. Diskutera vad cannabis är, varför en del använder det, hur man blir beroende och vilka riskerna är.

Kunskap är första steget

Läs på! Ungdomar kan, vet och har åsikter om cannabis. De tror gärna på sådant de har hört från kompisar eller läst på nätet. Det är bra om du vet vad du talar om och vad du tycker. Här på Cannabishjälpen finns en del information . I vår faktadel hitta du mycket information om cannabis och hur man påverkas av det. Du kan även läsa på drugsmart.se eller kolla med droghjalpen.se

Undvik skrämselpropaganda! Tonåringar känner sig ofta odödliga och kan ha svårt att ta till sig skrämselpropaganda. Samtidigt är det bra om din tonåring tidigt förstår riskerna med olika droger.

Uppmuntra en avslappnad konversation. Lyssna noga på vad ditt barn säger och försök förstå. Se till att kommunikationen går åt två håll. Se till att ställa öppna frågor som inte bara besvaras med ja eller nej. På detta sätt ökar chanserna att samtalet flyter.

Det är viktigt du behåller lugnet och är öppen för vad ditt barn säger och tycker. Blir det för intensivt är risken att ditt barn känner sig pressat och inte lyssnar eller vill dela med sig av hur det är för dem. Om t ex kompisar till din tonåring tar droger, undvik att kritisera eller fördöma. Diskutera i stället varför de gör det.

Visa var du står. Både med ord och i handling. Utmaningen är att vara tydlig med regler och konsekvenser som gäller i er familj samtidigt som man förmedlar att det är tryggt att berätta sanningen om någonting blir fel. T ex kan du göra det klart för ditt barn att de kan ringa dig när som helst för att få hjälp oavsett vad de har gjort.

Fundera gärna på din egen inställning till berusning med droger eller alkohol. Att berusa sig innebär alltid risker. Om du själv är berusad då ditt barn kommer hem på kvällen så kommer det vara svårare att upptäcka om något ör konstigt med ditt barn och svårare att ta diskussionen.

De flesta unga människor, särskilt de under 16 år, litar på sina föräldrar och kommer att svara på all information och stöd som du erbjuder även om det inte alltid märks direkt. När tonåringar blir äldre så påbörjar de processen att frigöra sig från familjen. Under denna period kan skillnaderna i synsätt öka och kommunikation kan bli svårare. Detta betyder inte att du inte ska försöka. Det är bra om du har god tid på dig för att ha samtalet.

 

Vad kan jag göra för att minska risken att mitt barn börjar med cannabis?

De allra flesta föräldrar önskar nog att deras barn inte ens provar cannabis. Framförallt så vill man göra vad man kan för att se till att barnen inte får problem. Här är några tips på vad man kan göra:

Aktivera din tonåring och uppmuntra fritidsintressen. Ungdomar som sportar, är med i någon förening eller har någon hobby väntar ofta med att pröva cannabis. När de blir äldre har de lättare att säga nej.

Engagera dig i ditt barns skola och fritidsaktiviteter. Du får kontakt med andra föräldrar och barnets kompisar. Att du får koll på barnets aktiviteter minskar risken för problem som cannabisanvändning.

Lär din tonåring att de alltid har rätt att säga nej. Det kan vara svårt för ditt barn att erkänna att de blir påverkade av grupptryck eller att de har fel. Med en bra och öppen relation med ditt barn är det mindre risk att hon eller han hamnar snett. Ungdomar som får bekräftelse och uppmuntran har bättre självförtroende och lättare att säga nej. Trots att man ofta hör i media att cannabisanvändningen ökar så använder de flesta ungdomar inte cannabis.

Att tidigt upptäcka och skaffa hjälp för problem med inlärning, beteende eller psykiskt mående minskar också risken för cannabisrökning och andra problem i tonåren.

Prata med ditt barn. Kanske ett självklart råd. Samtidigt är det inte alltid så lätt att kommunicera med en tonåring. Här ger vi lite extra råd kring att prata med sin barn om cannabis.

 

 

 

Hur kan jag upptäcka om mitt barn har provat cannabis?

Det är inte alltid lätt att upptäcka att ditt barn har använt cannabis eller andra droger. Som regel brukar ungdomar hålla sig hemifrån när de gör sina första försök. Om du ser till att vara uppe då ditt barn kommer hem kan du se om hon eller han är berusad eller mår dåligt.

Förändringar som kan vara tecken på att ett barn kan ha börjat använda cannabis:

Skolan: Mindre intresse för skolan, sämre betyg, bryter mot regler eller skolkar.

Umgänge: Ovanligt många samtal på telefon eller dator. Nya och okända kompisar, som är svåra att få kontakt med, som är äldre eller som själva använder cannabis.

Humör: Humörsvängningar irritation, negativ attityd. Trött, nedstämd eller likgiltig. Saknar intresse för saker.

Hemma: Drar sig undan och har hemligheter, bryter mot regler, tar eller säljer saker.

Hälsa: Röda ögon som inte beror på allergi eller förkylning. Ofta snuvig och täppt i näsan. Dåligt närminne

Intresse för cannabis: Argumenterar för cannabisrökning. Använder mycket gatu- eller drogslang. Har kläder, märken eller affischer med marijuanalöv

Har saker som kan användas för cannabisanvändning t.ex. cigarettpapper, pipor, tomma cigaretthylsor, bortrivna delar av cigarettpaket

Skola, polis, fritidsgård, andra föräldrar eller oroliga kompisar hör av sig med misstankar.

Som du säkert förstår så kan många av dessa tecken finnas av andra anledningar och utan att ditt barn använder cannabis. Ta ändå din oro på allvar. Om du märker skillnader i ditt barns beteende, prata med dem om det.  Att du visar mer intresse är bra även om förändringarna inte beror på cannabis eller andra droger.

Hur ska man då skilja på förändringar som beror på cannabis och vanligt ungdomsbeteende? Det är inte säkert man kan, oavsett om man är förälder eller någon som arbetar människor som röker. Det spelar egentligen ingen roll, reagera och intressera dig ännu mer för ditt barn om du märker att han eller hon förändras. I slutändan kanske du behöver ha ett samtal tillsammans med en professionell eller t om ta ett prov för att få reda på hur det ligger till. Om du har sagt till ditt barn att ni ska åka för samtal. ÅK! Oavsett vad barnet säger om det. Du kommer inte närmare att få reda på hur det ligger till genom att bara hota.

 

Vad gör jag om mitt barn har provat cannabis?

Om du upptäcker att ditt barn har testat cannabis någon eller några få gånger, utgå inte från att han eller hon är en missbrukare. Börja i stället med att ta reda på mer. Fråga hur ofta det har hänt och försök förstå varför. Fråga hur barnet upplevde det och om de tror att de kommer att göra det igen.

En del tonåringar provar cannabis. Ur barnets perspektiv kan det finnas många goda skäl att prova. De upptäcker saker och lär av att prova olika saker. Samtidigt har ungdomars hjärnor sämre impulskontroll och svårare att bedöma hur farligt saker är. En del ungdomar börjar experimentera tidigare vilket tyvärr ökar risken för att få problem.

Ställ samtidigt adekvata krav. Markerar du inte kan ditt barn uppfatta detta som att det är ok med cannabis eftersom ingen tycks bry sig om vad han eller hon gör. Var därför rak och ärlig mot ditt barn. Visa att du är emot att ditt barn använder det och förklara varför. Förmedla att du oroar dig eftersom du tycker om och bryr dig om ditt barn. Gå försiktigt fram och lyssna på vad ditt barn tycker även om du inte ändrar ditt ställningstagande.

 

 

Vad gör jag om mitt barn har fått problem med cannabis?

Om du är säker på att det finns ett problem och ditt barn inte vill ändra på det eller vägrar att prata med dig, få inte panik.

Även om det finns många historier i media om droger som leder till beroende, kriminalitet och död, så kan vara bra att komma ihåg att de flesta människor som provar cannabis inte fortsätter använda det. Det finns risker med cannabis, men majoriteten av de ungdomar som provat får inte några långvariga skador på sin hälsa.

Om du misstänker att din tonåring använder cannabis regelbundet behöver ni antagligen hjälp. Det är bättre att söka hjälp en gång för mycket än en gång för lite. Att tidigt överväga att söka professionell hjälp kan minska konsekvenserna om ditt barn har börjat röka cannabis. Det finns flera effektiva program som hjälper föräldrar att identifiera och bryta problem.

 

Titta framåt - inte bakåt!

Börja inte med att leta orsaker bakåt i tiden. Det hjälper ingen just nu och historien kan ingen ändra på. Leta heller inte efter fel hos dig själv eller hos ditt barn, dennes kompisar, etc. Tillgången på droger, grupptryck, fel kamrater vid fel tillfälle är kanske orsaker till att just ditt barn testat cannabis. Samtidigt är det han eller hon som själv har valt att göra det.

 

Isolera dig inte.

Alla människor påverkas av de effekter droganvändning och beroende har. En majoritet har haft en släkting eller vän som någon gång har fått problem. När det händer är det viktigt att få den hjälp av familj och vänner som man behöver. Berätta för kompisarnas föräldrar att din barn har använt cannabis. Det kan hända att de vet mer om vad som pågår och de kan behöva ta reda på om även deras barn har gjort det.

Behöver du mer råd om vad du kan göra om du har ett barn eller annan anhörig som använder för mycket cannabis så kan du prova vår nystartade rådgivning på nätet och telefon. Läs mer på https://droghjalpen.se/

 

Kontakta en mottagning.

Till alla mottagningar som listas här på cannabishjälpen kan man vända sig för att få stöd redan i ett tidigt skede. Personalen har erfarenhet och kan hjälpa er att reda ut frågetecken och hjälpa familjen och den unge i rätt riktning. Är du osäker - ring gärna en mottagning i din närhet för rådgivning och stöd. Beroende är en sjukdom som ofta startar i tonåren. Ju tidigare insatserna görs desto lättare är det att få stopp på problemen. Forskning visar att när unga människor får problem med cannabis, kan engagemang och stöd av föräldrar och familjer göra stor skillnad för den unges hälsa och deras förmåga att hantera problemen.