mån, 2013-12-09 21:07 -- admin
Fråga: 
Jag har rökt cannabis nu varje dag i cirka 4 månader och börjar få vissa bekymmer så som dåligt minne och oro. Om jag går till en vårdcentral och gör en läkarundersökning eller undersökning av min kropp och nämner att jag nyttjat cannabis dagligen den senaste tiden, kan det få negativa påföljder för mig då?
Svar: 

Nej, det ska det inte ha. Du riskerar inga juridiska konsekvenser. Cannabisrökning är inte ett brott som är så allvarligt att vårdpersonal får bryta sin sekretess eller anmäla dig. Att du har fått vissa bekymmer med oro och minne är rimligt eftersom du rökt varje dag under några månader. Om du slutar röka kommer dessa problem troligtvis att försvinna av sig själv.