tis, 2014-01-28 10:33 -- admin
Fråga: 
Kan man få utslag på kroppen av att röka Cannabis?
Svar: 

Hej, cannabis innehåller normalt sett inget som ger utslag på kroppen. Om du har fått utslag så beror det antagligen på något annat som du ätit eller varit i närheten av.