tis, 2014-02-11 12:00 -- Magnus
Fråga: 
Jag tycker att de som svarar på frågor här inne ska sluta ljuga om cannabis och dess påstådda faror och biverkningar!! Jag har idag i Malmö 15 klienter som jag hjälper med en CBD olja eller hampa olja som man kan kalla den då THC halten är mycket låg och man inte kan bli hög av den. CBD halten däremot är från 5% och uppåt beroende av olja.
Svar: 

Det känns ganska kränkande och orättvist att bli anklagad för att ljuga. De risker och biverkningar som vi skriver om här finns väl dokumenterade i aktuella vetenskapliga artiklar som du kan hitta källor till längst ner på vår faktasida. Om det är något speciellt som vi har skrivit som du tycker att du har annan information om så får du gärna dela med dig av dessa källor. Om det kommer nya vetenskapliga studier som tydligt motbevisar de artiklar vi hänvisat till så har vi inget emot att uppdatera vår information.

Du skriver att du sysslar med en verksamhet där du säljer cannabisprodukter som ska hjälpa dina kunder med hälsoproblem. Det låter som att du har en upplevelse av goda egenskaper hos de produkter du säljer och ett intresse av att cannabis beskrivs som något bra. Cannabishjälpen är inte till för diskussion om cannabis i allmänhet eller om cannabis laglighet. Det kan du diskutera på många andra ställen på nätet. Cannabis kan användas till massa andra saker förutom att berusa sig. I industrin, i kläder och i läkemedel. Det finns t ex ett i Sverige godkänt läkemedel som innehåller CBD (Sativex). Att något används i läkemedel motsäger inte att det också kan vara en drog som leder till problem (t ex används opiater, centralstimulerande och bensodiazepiner inom sjukvården). Att göra eller använda hemgjorda läkemedel är riskabelt oavsett om de innehåller cannabis eller andra saker, eftersom de inte kontrolleras för olika biverkningar.

Cannabishjälpen är framförallt till för personer som upplever eller funderar på om de har problem med cannabis som använts för berusning.