ons, 2014-02-12 15:42 -- Magnus
Fråga: 
Varför är det värre att använda cannabis för att kunna sova än att ta sömntabletter? De sistnämnda är ju både beroendeframkallande och lätta att överdosera på för en psykiskt instabil person, till skillnad från cannabis som inte går att ta livet av sig med.
Svar: 

Medicinsk hjälp för att kunna sova är tänkt som en tillfällig hjälp under begränsad tid. Det finns sömnmedel som inte är beroendeframkallande och som inte ger så stora biverkningar. Det är dock alltid en läkares roll att avgöra om fördelarna med en sömnmedicin är större än nackdelarna i det enskilda fallet.

De flesta sömnmediciner (som inte är bensodiazepiner) är vattenlösliga, dvs de försvinner ur kroppen relativt snabbt efter att de verkat. En viktig skillnad med cannabis är att den är fettlöslig och därmed finns kvar i systemet under lång tid efteråt. Vid regelbundet bruk blir det dessutom en ackumelerad effekt, dvs lagren av THC byggs på med tiden. Det gör att man är under ständig påverkan, även om man själv inte upplever det så. Det gör också att det egentligen kan vara effekterna av cannabisrökningen som gör att man behöver röka för att komma till ro och kunna sova till natten.

Det stämmer att det är svårt att direkt ta livet av sig med cannabis. Däremot har drogen många negativa effekter som kan ge upphov till dödsfall indirekt. Exempelvis att man pga bristande koncentrations- och reaktionsförmåga löper större risk för olycksfall. Eller att man pga bristande förmåga att läsa av sin omgivning eller anpassa sitt beteende i olika situationer lättare hamnar i missförstånd och våldsamma situationer. Eller att man pga bristande impulskontroll tenderar att själv utsätta sig själv eller andra för faror.