varför det skulle vara farligt att det tar 6 veckor (vid frekvent användning) för "cannabisen" att lämna kroppen?

mån, 2014-02-24 17:02 -- admin
Fråga: 
Är informationen som står här under falsk? Undrar främst om detta stycke "THC-metaboliterna(restprodukter) är icke psykoaktiva och kan därför ej skapa någon form av rus då dessa löses upp och lämnar kroppen efter hand." Om informationen är sann, så undrar jag varför det skulle vara farligt att det tar 6 veckor (vid frekvent användning) för "cannabisen" att lämna kroppen? "THC är inte vattenlösligt, men lösligt i så gott som alla lösningsmedel och fett. I och med fettlösligheten kan därmed små mängder ämnet i enskilda fall stanna kvar i kroppens fetter en längre tid. När det löser upp sig följer det med i urin och avföring ut genom kroppen. THC stannar dock normalt endast i kroppen ett fåtal timmar längre än den tiden själva ruset varar. Tiden THC stannar i kroppen varierar också från individ till individ, beroende bland annat på hur mycket av ämnet man har i kroppen och hur hög ämnesomsättning man har. Några av de THC-metaboliter (restprodukter) som skapas vid nedbrytning av ämnet kan dock stanna i kroppen allt från några få dagar upp till en månad eller mer efter intag beroende på hur mycket och hur ofta THC konsumerats. Vid sporadiskt bruk av cannabis är det mycket ovanligt att THC-metaboliter stannar i kroppen mer än en månad. THC-metaboliterna är icke psykoaktiva och kan därför ej skapa någon form av rus då dessa löses upp och lämnar kroppen efter hand." Tiden THC stannar i kroppen varierar från individ till individ, beroende bland annat på hur mycket av ämnet man har i kroppen och hur hög ämnesomsättning man har. Några av de THC-metaboliter (restprodukter) som skapas vid nedbrytning av ämnet kan dock stanna i kroppen allt från några få dagar upp till en månad eller mer efter intag beroende på hur mycket och hur ofta THC konsumerats. Vid sporadiskt bruk av cannabis är det mycket ovanligt att THC-metaboliter stannar i kroppen mer än en månad. . THC-metaboliterna är icke psykoaktiva och kan därför ej skapa någon form av rus då dessa löses upp och lämnar kroppen efter hand." Tycker det är onödigt att använda argumentet att "cannabis" stannar i kroppen i flera månader som något negativt när det nerbrutna THC:t inte inte påverkar kroppen negativt?
Svar: 

Hej!
Det här är en intressant fråga. Det finns flera studier som har dokumenterat att personer som har rökt cannabis regelbundet fungerar sämre även efter att de inte har rökt på några veckor. Det sammanfaller med tiden som THC finns kvar i kroppen. Utalandet i citatet ovan är delvis rätt, men delvis fel. Den metabolit som man vanligtvis mäter vid urinprov är inte psykoaktiv, men andra metaboliter är psykoaktiva.

Vår information tar från början sin utgångspunkt i frågor från människor som försöker sluta med cannabis. Många säger att de upplever svårigheter flera veckor efter att de har slutat och att de fortfarande påverkas av cannabis. Som du kan läsa bland frågorna vi har fått in här och på andra ställen så ärdenna upplevelse inte ovanlig. Det kan förklaras av psykologiska effekter av ändrade vanor, post-akut abstinens som kvarstår efter att drogerna har lämnat kroppen, och av att restprodukter från THC:n fortfarande har effekt.

Med anledning av försöken med laglig cannabis i USA har man nyligen gjort en ny studie av hur THC och dess olika metaboliter lämnar kroppen för att kunna bli tydligare med regler kring bilkörning. Forskarnas slutsats är att de kan upptäcka cannabinoider i blodet på personer som rökt regelbundet under en månad efter att de har slutat och att detta motsvarar de kognitiva funktionsnedsättningar som man upptäckt i tidigare studier.

Referens:
Impact of prolonged cannabinoid excretion in chronic daily cannabis smokers' blood on per se drugged driving laws.
Bergamaschi MM, Karschner EL, Goodwin RS, Scheidweiler KB, Hirvonen J, Queiroz RH, Huestis MA.
Clin Chem. 2013 Mar;59(3):519-26. doi: 10.1373/clinchem.2012.195503.