ons, 2014-03-12 14:56 -- admin
Fråga: 
Visas cannabis vid urinprov hos läkaren? Om man har tagit ett urinprov för att undersöka ifall det finns eventuella bakterier i urinet, syns det även då om man skulle ha rökt cannabis?
Svar: 

Hej! Om ett blod- eller urinprov analyseras för cannabis, så kan man upptäcka om du har rökt eller inte. Inom sjukvården måste man dock informera om vilka analyser man kommer göra innan prover tas. Om du ska lämna prov hos din vanliga läkare så har de inte rätt att analysera för droger om de inte har informerat dig innan. Sjukvården eller socialtjänsten får inte heller lämna ut information till andra om att du har använt droger. Även om det är olagligt att använda cannabis så är det inte ett tillräckligt allvarlig brott för att sjukvården eller socialtjänsten ska bryta sekretessen. Du ska alltså kunna diskutera din cannabisanvändning med en läkare utan att riskera negativa konsekvenser.