tors, 2014-03-20 10:55 -- admin
Fråga: 
Hur ser man på utsidan/kropppen/ansiktet att en person precis har rökt cannabis och är hög? Hur syns det på utsidan/kropppen/ansiktet att man har rökt cannabis en längre tid?
Svar: 

Man kan ibland se på en person som just rökt cannabis att han/hon är rödögd, blank på ögonen, lite fnissig och uppspelt, kanske lite rödbrusig i ansiktet pga ökad blodtillförsel. När en person har rökt cannabis regelbundet under lägre tid så märks det mindre skillnad på hur han/hon ser ut och beter sig i nyrökt tillstånd jämfört med annars. Det beror på att kroppen vant sig vid rökningen och att man lagrat in så mycket cannabis i kroppens celler att man enkelt uttryckt är lite påverkad hela tiden, även om man själv inte upplever det så. Då kan det snarare vara så att det är just när personen är nyrökt som den är mest ”normal” eller ”som sig själv”.

Då cannabis ger minskad syretillförsel till cellerna inklusive huden så kan man efter lång tids rökning se att huden blir torrare och känsligare, på liknande sätt som man kan se på dem som rökt mycket cigaretter under många års tid. Torrheten finns även i ögonen och det kan vara så att man blinkar med ögonen oftare för att fylla på tårvätska. Den regression (dvs att man utvecklingsmässigt fastnar i en viss ålder) som sker med regelbunden rökning kan också visa sig i kroppsspråket, t.ex. kan äldre cannabisrökare ibland fortfarande ha en ungdomlig stil och kroppsspråk.