tis, 2014-04-01 17:37 -- admin
Fråga: 
Om jag röker nu,jag är väldigt smal och är 190 lång kan jag visa negativt på ett pisseprov på tisdag om jag bastar mycket och dricker vatten ?
Svar: 

Vi får många frågor om hur lång tid det tar innan cannabis går ur kroppen och man kan lämna negativt (rent) urinprov. Det är svårt att säga i det enskilda fallet. Cannabis stannar länge i fettvävnaden och kan spåras med ny teknik länge efter det att man rökt. När man tar vanliga drogtest (stickor) så har de en säkerhetsmarginal för att undvika falskt positiva(när cannabis finns) svar. Urinstickorna för drogtesterkan kan ha olika gränsvärden. Det som spelar roll är hur länge man rökt eftersom cannabis lagras över tid, hur mycket cannabis man rökt. Däremot är det ganska lätt att se om man druckit mycket vatten, urinen blir utspädd, och sänder man till laboratorium för säkrare analys så fastställer man också urinens koncentration. Är den för låg underkänns provet. Egentligen finns det bara ett säkert sätt att få negativt(rent) prov ………. Vi hjälper dig gärna om du vill sluta röka!