cannabis hur man får i sig den

mån, 2014-05-19 17:29 -- admin
Fråga: 
Hur kan man använda sig av cannabis?hur tar man den?
Svar: 

Själva växten , Cannabis sativa(hampa),har olika användningsområden. Det finns varianter med låga halter av de psykoaktiva ämnena som odlas för sina starka fibrers skull.
När det gäller missbruk av cannabis så används andra arter med högre halter av psykoaktiva ämnen.Oftast röks olika delar av växten.