tis, 2014-05-20 18:54 -- admin
Fråga: 
Rökte i lördags hyfsat stora mängder cannabis. Och idag tog jag ett odlingsprov på vårdcentralen och jag undrar om det på mår sätt kan synas i odlingsprovet om jag rökt?
Svar: 

Hej!
Det syns inte på odlingsprov då det normalt handlar om att hitta virus bakterier eller microorganismer som ger sjukdomar .
THC testas via urin blod saliv eller hårprov.
Vänligen Agneta