mån, 2014-06-16 14:05 -- gast
Fråga: 
Jag hörde att cannabis hjälper svårt behandlade epilepsi , hur hjälper detta epilepsi.?hur jag kan få mer information om detta? Tack
Svar: 

Cannabis ingår i en rad olika läkemedel bl a för sjukdomar i hjärnan. I Sverige finns t ex ett läkemedel (sativex) som används vid MS. Många sådana läkemedel används bara i forskning eller är under utveckling. Enligt den aktuella forskningen finns det svagt stöd för att sådana läkemedel skulle hjälpa vid epilepsi. Se t ex http://www.medicalnewstoday.com/articles/277176.php