mån, 2014-06-16 22:41 -- Jenny Alpsjö
Fråga: 
Jag har haft medical marijuana card drygt 4 år. Har besökt kanske 20-25 olika cannabis apotek där jag också lämnat efter mig kopior på kaliforniskt körkort, cannabis certifikat och på vissa ställen svensk ID kort och pass. Varje gång jag handlar så scannar dom mitt amerikanska körkort, så dom håller koll på hur ofta jag handlar osv. När jag ansökte om cannabis kortet lämnade jag in ett läkarintyg (där min symptom förklaras osv.) underskrivet av svensk läkare. Lämnade också in läkarens kontaktuppgifter vilket jag kanske ångrar en aning idag... Vet att jag inte har begått något brott, eftersom att jag har rökt/odlat 100% lagligt här i USA. Men vet inte riktigt hur/om det här skulle behandlas i Sverige, och om läkare där hemma skulle se mig som en drogmissbrukare och skicka mig på rehabilitering (lol?). Skall återvända till Sverige under en kort period, och undrar om det här kommer att påverka min hemresa då min personinformation förmodligen ligger i amerikanska läkarnas databas osv.. Jag tror att min läkare i Sverige (som jag skall besöka under min vistelse) inte vet om att jag bytt "medicin" och om hon skulle veta så är väl chanserna att hon anmält mig ganska liten? Finns väl inget att anmäla mig för? Hon kommer förmodligen ställa frågor, och kanske ta blodprov/pissprov, så jag vet att jag måste sluta röka redan nu. Ska man ljuga eller ska man vara ärlig och dra upp cannabis kortet? Har hon tillgång till mina doctor records här i USA?
Svar: 

Mitt råd är att berätta för din läkare om situationen som den är. Om läkaren ska kunna göra en korrekt medicinsk bedömning behöver hen ha kunskap om vilka preparat du har använt, såväl legalt utskrivna som inte. Självklart kan dina uppgifter ge upphov till ett samtal om hur du upplever din situation vad gäller droger, och läkaren kan också ge sin bedömning.

Men man blir inte "skickad på rehabilitering" mot sin vilja, det sker i ytterst sällsynta fall där det finns starka sociala eller medicinska skäl och man inte kan ta hänsyn till personens eget beslut. De urin- och blodprov som lämnas inom sjukvården tas för att ge medicinskt underlag och man lämnar inte vidare dem till polis. Du behöver inte vara rädd för att bli anmäld för narkotikabrott i samband med läkarbesök. D

Det finns många klienter/patienter inom sjukvård och socialtjänst som uppvisar positiva urinprover utan att det blir några rättsliga följder. Om du däremot tas av polis och lämnar positivt prov är det en annan sak. Läkaren har inte automatiskt tillgång till dina amerikanska journaler, men kan be om att få inhämta dem med ditt samtycke om det bedöms nödvändigt för den medicinska bedömningen