ons, 2014-10-15 10:48 -- Jenny Alpsjö
Fråga: 
Hej! jag skriver en uppsats genom FoU Nordväst som handlar om vad unga vuxna (20-29 år) får för hjälp i Nordväst kommunerna och vad de preliminära nationella riktlinjerna säger att de borde få för hjälp. Min fråga till er handlar om bedömningen när någon inte ska erbjudas HAP. Om de formella kraven är uppfyllda, dvs att de har rökt cannabis i den omfattning som krävs, vad kan det då finnas för skäl att inte erbjuda HAP. Eftersom jag ska använda svaret i min uppsats undrar jag om jag ska uppge den eller de som svarar på min fråga som källa eller om det är ok om jag uppger cannbisnätverket som källa... Fråga gärna om jag varit otydlig i min frågeställning. Tack för hjälpen! Med vänliga hälsningar Maria!
Svar: 

Hej Maria. För att insatsen HAP ska kännas rätt för den enskilde krävs att hen har uppnått ett s.k. kroniskt rus av cannabis, dvs att hen har rökt såpass länge och i en sådan omfattning att kroppen har lagrat in mer THC än den hinner utsöndra och att det börjar påverka de kognitiva funktionerna. Generellt gäller att en vuxen person ska ha rökt oregelbundet under 2 års tid eller regelbundet (minst 3 ggr/veckan) under 6 månaders tid. Har personen ännu inte kommit dit så kommer hen inte att känna igen sig i materialet och det är då bättre att jobba med personen tex utifrån Motiverande samtal med vissa inslag ur HAP-materialet. Alternativt att använda manualen för Cannabisprogram för unga om det handlar om en yngre person. Men om vi nu möter en person som har uppnått ett kroniskt rus av cannabis så handlar bedömningen ofta om huruvida hen är beredd att helt sluta röka cannabis under de 6 veckor som programmet pågår. HAP är ju inte ett motivationsprgram utan ett program för avgiftning och helt avgörande är då förstås att det finns ett beslut om att sluta röka helt, kanske inte för all framtid, men åtminstone under de 6 veckor programmet pågår för att få en chans att uppleva vilken skillnad det ger.

Bedömningen kan också handla om att det behöver finnas annat stöd inkopplat för att insatsen ska vara realistisk, tex att personen har ett ordnat drogfritt boende först. Andra skäl kan vara att det finns en akut psykiatrisk probematik av sådan art att det inte är lämpligt med samtalskontakt, vilket kan gälla vid t.ex. psykoser. Det är absolut möjligt för en person med allmänpsykiatriska tillstånd/sjukdomar att genomgå behandlingen men det bör finnas samarbete med specialistsjukvård vid behov. När det gäller funktionsnivå kan man också behöva göra en bedömning och anpassa materialet till den utvecklingsnivå personen befinner sig på, exempelvis genom att förenkla språk och begränsa mängden information och/eller ha med stödperson eller liknande vid samtalen.

Du kan hänvisa ev källangivelse till Cannabishjälpen.

Lycka till med uppsatsen! :)