Är cannabis farligare än alkohol?

fre, 2014-11-07 23:48 -- admin
Fråga: 
Eftersom det saknas någon jämförelse mellan de två drogerna skulle jag villa ha ett svar, om ni nu anser att alkohol är farligare vad tycker ni då om att cannabis borde vara lagligt?
Svar: 

Om man ser till hur mycket skada olika droger orsakar människorna och samhället så är korrekta ordningen Tobak - Alkohol - Cannabis och sedan resten. Betydligt tyngre droger orsakar mindre skador totalt, helt enkelt eftersom de inte används lika mycket. Mindre användning totalt = mindre skador totalt.

Människor som vi, som arbetar med att hjälpa de som har fått problem med droger, är ofta positiva till olika typer av restriktioner av solidaritet med de människor som drabbas av problem. Restriktioner är faktiskt ett mycket effektivare sätt att förhindra problem än att försöka hjälpa folk när de redan har fått problem. För att restriktioner ska fungera så måste de dock ha folkligt stöd. I Sverige finns det ett ganska starkt stöd för restriktioner som att vi har systembolaget, att cigarretter är dyra och att cannabis är olagligt.

När du läser på Cannabishjälpen så kanske du upplever att vi är särskilt emot just cannabis. Men det stämmer inte riktigt. Själv har jag arbetat med internetsajter som hjälper människor med alkoholproblem i tio år innan vi öppnade cannabishjälpen. Många av behandlarna som finns i vårt nätverk har arbetat minst lika mycket med alkoholproblem. Vi kan se att människor uppskattar att dricka alkohol och att röka cannabis, men också alla problem som kan uppstå av bägge drogerna.

Om vi ändå ska jämföra cannabis och alkohol lite, eftersom det är det du önskar. Alkohol kan påverka många olika delar och organ i kroppen, medan effekten av cannabis framförallt är på hjärnans funktioner. En annan viktig skillnad är mellan kortsiktiga och långsiktiga effekter. Både alkohol och cannabis ger ett rus eller en positiv upplevelse då man använder. Om man använder för mycket så kan man må dåligt. Det är lättare att bli akut förgiftad av alkohol än av cannabis. Dagen efter, då drogen lämnar kroppen så får man en varning om de negativa effekterna av alkohol, man är bakfull eller mår inte så bra. Den varningen får man sällan då man rökt cannabis, vilket kan upplevas som positivt. Men om du berusar dig ofta, oavsett om det är med alkohol eller med cannabis, så får du på längre sikt problem med hur du mår och fungerar. Ett problem med cannabis är alltså att man inte får så mycket negativa konsekvenser direkt, utan att man får betala priset på längre sikt. Människor som söker sig till cannabisavvänjning gör det oftast inte på grund av akuta effekter då de har rökt utan för att de har börjat må sämre eller att de upplever att deras livskvalitet har blivit sämre av att de har rökt cannabis under längre tid. Mer detaljera information finns i vår faktadel som jag gissar att du har sett.

Jag gissar att du har ställt din fråga för att du tycker att cannabis borde vara lagligt om det inte kan bevisas att det är farligare än alkohol. Men jag tycker nog snarare att det borde avgöras av vad effekterna skulle bli, både på de som skulle använda cannabis och på de som inte gör det. Om det kommer orsaka ens en liten del av alla de problem som alkohol gör så är det rimligt att det inte blir lagligt. Det pågår ett antal förändringar i olika delar av världen. Holland som har varit mycket tillåtande håller på att bli mer restriktiva när det gäller cannabis. Flera delar av USA blir mindre restriktiva eller legaliserar. Även om många tvärsäkra åsikter framförs så finns det inte mycket kunskap om vad som kommer att hända när man legaliserar. Det kommer troligtvis att ta några år innan vi vet mer om vad effekterna blev i USA.

hälsningar
/magnus