sön, 2014-11-16 07:43 -- admin
Fråga: 
Hej, känner ni på Cannabishjälpen er tvingade att försvara vår nuvarande narkotikapolitik eller tycker ni att ni kan ha distans från den och ifrågasätta omständigheter som i så fall enligt er kan vara till nackdel för brukare?Jag tänker på t.ex konsumtionsförbudet som gett oss en jakt på brukare för att åtala dom och på WHOs rekommendationer som ifrågasätter ett konsumtionsförbud. Mvh
Svar: 

Nej. Cannabishjälpen handlar inte om narkotikapolitik. Vi vill se till att det är lätt att få hjälp om man har fått problem.