tis, 2014-11-25 10:01 -- admin
Fråga: 
Ett 70-tal personer om året avlider i Sverige med cannabis, men inga andra droger, i blodet. Har ni någon källa på det? Kanske det är sån BS propaganda? Cannabis gör att man får sämre kontroll över sig själv och vad som händer runt omkring. Det ökar risken för att drabbas av olyckor. T ex visar undersökningar att cannabis ökar riken för trafikolyckor. Att vara påverkad kan också leda till andra oönskade händelser som saboterad vänskap, dåligt rykte, våldsamheter eller oönskat sex. Har ni källa på det också?
Svar: 

Källa på trafikolyckor finns längst ner under texten på faktasidan tillsammans med några övriga referenser som sammanfattar forskningsläget. Se t ex:
Hall, W. (2014), What has research over the past two decades revealed about the adverse health effects of recreational cannabis use?. Addiction. doi: 10.1111/add.12703

Det är helt OK att fråga om fler referenser på specifika delar av informationen. Vi valde ut några referenser för att inte skapa en lång lista som är svår att läsa.
När det gäller dödsfall så var det Folkhälsoinstitutets dödsorsaksstatistik. Eftersom Folkhälsoinstitutet inte finns längre så behöver vi ordna en uppdaterad referens för detta.

Sämre vänskapsförhållanden eller rykte baserar sig på berättelser från de människor vi träffat och är exempel på konsekvenser av sämre kontroll, sämre beslutsfattande, ökat rikstagande och ökad impulsivitet. Du kan läsa om hur hjärnan påverkas akut och på lägre sikt i bl a.
Thames, A. D., Arbid, N., & Sayegh, P. (2014). Cannabis use and neurocognitive functioning in a non-clinical sample of users. Addictive Behaviors, 39(5), 994–999. doi:10.1016/j.addbeh.2014.01.019 länk: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4032061/

När det gäller risk för våld kan du kolla följande:
Cannabis use and violence: Is there a link? http://sjp.sagepub.com/content/42/4/358.long och
A review of the literature on marijuana and interpersonal violence http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359178903000867