Hur lång tid är jag påverkad vid lätt bruk?

lör, 2014-12-06 11:58 -- admin
Fråga: 
Jag röker cannabis ungefär 2 tillfällen/månad sedan ett par år tillbaka, vid varje tillfälle ca 2 gram under ett par dagar. De två senaste månaderna har jag rökt 1 gång/ månad och nu var det 2,5 veckor sedan sista intag. Hur länge är jag kroniskt påverkad? var går gränsen för kronisk påverkan?
Svar: 

Du bör inte uppleva det som man brukar kalla för kronisk påverkan. Om du upplever saker som du tänker kan bero på tidigare cannabisanvändning så beror det troligtvis på att ditt psyke har påverkats på ett sätt som hänger kvar. Efter ett enstaka röktillfällen som du beskriver bör effekterna sitta i max någon dag efter att du har rökt.