tors, 2014-12-18 15:33 -- admin
Fråga: 
Jag gör ett gymnasiearbete där jag ska jämnföra hur det blir i kroppen med att börja med drogern Cannabis i unga ålder respektive äldre ålder. Därmed har jag frågorna: Hur blir det när man börjar med drogern Cannabis som ung (15-25) respektive som äldre (45-55) rent kemiskt, mentalt och fysisikt? Är det någon skillnad i kroppen, mer farligare eller värre, med att börja i unga ålder eller äldre ålder? Hur hanterar kroppenrent kemiskt, fysiskt eller mental med i unga ålder eller äldre ålder?
Svar: 

Det finns flera skillnader. En är att man har lättare att bli beroende. Precis som man lättare lär sig andra saker t ex språk när man är ung så lär man sig att bli beroende lättare också. Den andra är att hjärnan inte är färdigutvecklad förrän vid 25 års ålder så de skador som cannabis kan ge riskerar att bli värre. Får man svårare att klara stress när man rökt regelbundet , som en del forskning tyder på, så blir det ännu svårare för den som börjat röka vid 15 års ålder än för den som började röka efter 20-årsåldern.

En annan sak är också att det normalt händer så mycket under sena tonåren, man lär sig massor, provar nya sätt att vara, umgås i nya kretsar, börjar få alldeles egna åsikter och kanske reser, blir förälskad m m Allt detta riskerar att stanna av eller gå på halvfart eftersom cannabisrökning ofta gör att man blir passiv, missköter skolan, blir sittande i cannabisrökande vänners soffor lite för länge. Man missar en del under ett viktigt skede i livet.