mån, 2014-12-29 20:49 -- admin
Fråga: 
hur kan jag bli positiv på saliv test, och negativ på piss när jag inte har tagit något på 3 månader.
Svar: 

I svaret utgår jag att du har lämnat ett urinprov och ett salivprov vid samma tidpunkt och att inget intag av Cannabis skett 3 månader före provtagningen. Salivprover har liksom urinprover en begränsad möjlighet att identifiera intag lång tid tillbaka. Saliv kan INTE identifiera ett intag som ligger tre månader tillbaka och urinanalys kan sällan identifiera så lång tid tillbaka som tre månader. Det betyder att salivtestet är felaktigt positivt (falskt negativt) och urinanalysen är korrekt.