tors, 2015-01-08 09:36 -- Kristina
Fråga: 
Vad är det för skillnad med att börjar med Cannabis i unga ålder respektive som äldre, både kemiskt, mentalt och fysiskt?
Svar: 

Hej! Intressant fråga,skillnad på att börja i tidiga tonår är att utvecklingen av hjärnan inte är klar den pågår till 25-30 årsåldern enligt senaste forskning . Så när man börjar i tidiga tonår stör man den utveckling som ska ske bl.a. när det gäller att lära av sina misstag . Börjar man senare påverkas hjärnan på samma ställen det man ser är ju att ångest ökar, svårighet i samspel med andra då man får svårt att lyssna på andra vilket kan leda till problem i relationer. Fysiskt är det snabbare till beroendeutveckling ju tidigare man börjar. Hälsan påverkas i vilken ålder man än är.