fre, 2015-02-06 09:48 -- Jenny Alpsjö
Fråga: 
Om abstinenssymptomen är detsamma som jag hade innan jag börja röka, i stort sätt allt av det så fattar jag inte vad det dåliga är, 50% närvaro i skolan och började röka och kom upp i 95-100 % närvaro, så vill veta det dåliga med det, bruka det rätt och det e det bästa ju
Svar: 

Hej Silverpojken!
Det är nog så, att måste precis som du upplever att rökning av cannabis lindrar besvär man haft tidigare med t.ex. motivation, koncentration och oro. Det som händer i det akuta ruset, dvs de första timmarna efter att man rökt, är ju att en del aktiviteter i hjärnan ökar och man upplever bl.a. ökade sinnesintryck, minskad oro/ökad eufori, större motivation och vilja än innan. Problemen med cannabis kommer oftast en tid senare, när de direkta positiva effekterna har avtagit. Då man inte längre upplever den där skärpningen av sinnena längre, utan bara behöver röka för att kunna fungera hyfsat. Ju mer man röker (både hur ofta och hur mycket) desto snabbare utvecklar man det vi brukar kalla ett kroniskt rus. Det innebär att det finns THC inlagrat i kroppen (och framför allt i hjärnan!) som ger en kronisk påverkan, även mellan tillfällena man röker. Ett bekymmer brukar vara att man vid det laget blivit såpass påverkad av cannabinoiderna att man har svårt att själv se sambandet. Med det kroniska ruset blir minnet allt sämre, vilket kan ge både försämrade skolresultat och sociala svårigheter. Koncentrationsförmågan försämras, man fär svårt med logiskt tänkande och att planera sin tillvaro. Motivationen, både till att gå till skolan och till andra aktiviteter man tidigare värdesatt blir sämre, man kan börja "behöva" röka direkt på morgonen för att orka/kunna äta furkost eller ta sig iväg dit man ska. Man försöker "röka sig ur" de problem som cannabisrökningen orsakar, vilket är omöjligt och bara innebär att det kroniska ruset blir allt större. Jag vet ju inte hur dina bekymmer såg ut innan du började röka, hur du tänker om orsakerna till att du hade låg närvaro i skolan. Men jag vet att det finns annan och bättre hjälp man kan få än att själv försöka lösa bekymren med att röka cannabis. Det kan ta lite tid att hamna rätt, men ge inte upp! Cannabis är bara en väldigt kortsiktig lösning på problemen, du behöver hitta andra sätt som kan hjälpa dig att må bra under många många år framöver. Prata med de du tycker är vettiga vuxna runtom dig och hitta andra och nya vägar!