Underminera den grova brottsligheten och sluta stigmatisera ungdomar..

lör, 2015-03-21 16:15 -- admin
Fråga: 
Hej! Det är en fråga som ständigt poppar upp i huvudet när man hör och ser allt våld bakom narkotikahandeln: Vad motiverar en sådan våldshandling emot andra i samhället? Jo, pengar så klart. Mat på bordet är värt att döda och dö för i vissa klasser i samhället. Vad är det då dessa gäng har för sysselsättningar? Ni vet, det vanliga: Vapen, människohandel, narkotika, utpressning m.m. ja listan kan ju göras ganska lång på inkomstkällor som är skygga skattmasen. En mycket stor del av dessa ligors inkomster kommer ifrån narkotikahandeln. Enligt många färska och moderna undersökningar som har gjorts de senaste decennierna visar på en extremt hög mortalitet bland svenska missbrukare om man jämför med länder som icke bedriver klappjakt på brukare och missbrukare. Så som ni gör, bevisligen har vi mer än dubbelt så hög dödlighet bland missbrukare än om vi jämför med länder så som Nederländerna, Danmark, Norge, Portugal, Tjeckien, Tyskland, USA, Polen, Storbritannien, Frankrike, Italien m.fl. trots dessa länders humanare inställning till andra berusningspreparat än alkohol. Vilket gör det svårt för er att motivera ert arbete i framtiden- jag förstår att ni blir ställda men var så vänliga och svara på min kommande fråga då ni hjälper mig i mitt c-uppsatsarbete på Lunds universitet (där jag läser sista året på programmet om Mänskliga rättigheter (jag kommer, om ert arbete visar sig vara användbart i min uppsats att använda er som källa)). Hur är det försvarbart med vår restriktiva narkotikapolitik om någon frågar mig om varför jag inte gör något åt de otroligt onödigt höga dödstalen som Sverige dras med? Varför stöder ni, forskare, läkare och andra medvetna akademiker denna politik som till stor del göder den organiserade brottsligheten? Hur kommer det sig att ni är såpass svart/vita i er beskrivning om ett liv med alternativa berusningspreparat? Det verkar på er att alla som testar eller använder narkotika går en krass framtid tillmötes, vi vet ju alla att gateway-teorin är en förlegad dinosarius från Reefer Madness-tiden och att förbud mot t.ex. cannabis har en racistisk grundbult (de svarta jazzarna i Amerika på 20-talet var inte direkt populära som ni vet, och det kan vi bevisligen finna i den andra Opiumkonferensen). Men historien om den första opiumkonferensen kan vi ju redan och det här med Storbritanniens handelsembargo och opiumsmugglande till Kina vet vi ju alla lade grunden till dagens attityd gentemot alkoholens baneman (ni vet det hela med kolonialmakt o.s.v.). Jag vet inte om er s.k. cannabishjälp är särskilt till hjälp när ni är såpass oneutrala i er ställning gentemot cannabis och dess brukare- att polarisera ungdomars beteende och kultur är något vi gjort i alla tider, förr var det hårdrocksmonstret idag är det apelsinmannen och cannabisknarkandet som står på agendan, men det vet ni ju redan annars hade ni varit arbetslösa och det vill ju ingen så jag förstår ert motiv och er motivation till att driva detta projekt: pengar. Hemskt bara att ni ska profitera på ungdomar och skrämmas genom att fara med osanning- hittills i alla fall är det den enda slutsats jag kan dra när jag läser om ert arbete men det ska bli intressant med ert svar vilket kanske kan ge en annan bild av ert arbete och göra bilden av er mer rättvis. Väl bemött/ Daniel L. Löfgren
Svar: 

Hej Daniel! Det är intressant att medverka till ditt c-uppsatsarbete. Jag har dock lite svårt att förstå dina frågor. De känns mer som påståenden. Det vill säga saker som du tycker, snarare än saker som du verkligen vill veta eller utforska. Jag ska ändå försöka svara på det som det låter som du vill veta.

Fråga: Hur är det försvarbart med vår restriktiva narkotikapolitik om någon frågar mig om varför jag inte gör något åt de otroligt onödigt höga dödstalen som Sverige dras med?
- Siffrorna angående dödsfall bland personer med beroende och missbruksproblem är oroande. Att dödsiffrorna skulle hänga ihop med svensk narkotikapolitik är nog bara delvis sant och hänger i så fall mer ihop med bristande möjligheter till sprututbyte och substitutionsbehandling snarare än med cannabis lagliga status att göra. En stor felkälla är just hur statistiken förs. Det är inte helt givet hur man ska definiera narkotikarelaterade dödsfall och om man gör internationella jämförelser är det viktigt att tänka på att både bedömningarna och definitionerna kan variera från land till land. I Sverige för vi ganska noggrann sådan statistik och finns droger i den döda personens system så rapporteras det. Så ser det inte ut i alla länder. Droganvändning är en känslig fråga för t ex anhöriga.

Att många drogberoende personer dör är ett stort problem som vi bör försöka göra något åt. Det finns många faktorer som påverkar. T ex tillgänglighet till vård för tunga beroendeproblem. Både lanstingets och kommunernas resurser för behandling har skurits ner mycket under de senaste 20 åren, i synnerhet för de som har det svårast, som är hemlösa eller har svår psykisk sjukdom.

Fråga: Varför stöder ni, forskare, läkare och andra medvetna akademiker denna politik som till stor del göder den organiserade brottsligheten?
- Som jag skrev i ett annat svar (http://cannabishjalpen.se/node/1650) så har vi inte kunnat hitta någon forskning som stödjer påståendet att legalisering av droger leder till minskning i dödsfall eller organiserad brottslighet. Om du har sådana referenser så läser jag dem gärna.

Jag vet faktiskt inte om de flesta behandlarna är för en restriktiv drogpolitik. Anledningen till att en behandlare är för restriktioner kan vara att vi få se alla problem som drogerna skapar. Vi vet att låg tillgänglighet av droger gör att färre börjar använder droger, färre får då problem och att det är också lättare att sluta för den som vill (det är t ex svårt att ta sig ur alkoholberoende när det dricks i många sammanhang). Anledningen till att många forskare stödjer restriktiv drogpolitik är nog helt enkelt att mycket forskning visar att restriktioner funkar. Restriktioner som leder till minskad tillgänglighet är ett mycket effektivare sätt att motverka problem än information eller att bara försöka hjälpa de som redan drabbats av problem. Men det fungerar bara om det finns ett folkligt stöd. Eftersom de flesta människor i Sverige tycker att bruk av cannabis kan vara olagligt så fungerar den restriktionen. Att stödja en restriktiv politik gör man inte för att man vill förtrycka andra människor utan för att man vill vara solidarisk med de som kan drabbas av problem, och kan tänka sig att avstå egen bekvämlighet eller frihet för att de ska skyddas.

Fråga: Hur kommer det sig att ni är såpass svart/vita i er beskrivning om ett liv med alternativa berusningspreparat?
- På vilket sätt är vi svartvita i vår beskrivning? Vi tar upp både saker som man kan uppleva som positivt med cannabis som saker som kan upplevas som negativt och konsekvenser för kroppen. Vi har inte med några hyllningshistorier av aktiva användare, och vi har inte heller med skräckhistorier från folk som har lagt av. Om du har idéer på hur vi kan förbättra vår information med fakta så får du gärna komma med dem. Men vi kommer inte att bli en sajt om drogpolitik, för det skulle motverka syftet att hjälpa folk som har problem. Att argumentera för legalisering på Cannabishjälpen är lite som att ställa sig utanför en alkoholklinik eller ett AA-möte och demonstrera för sänkt spritskatt. Samtidigt är inte syftet med Cannabishjälpen att argumentera för den idag förda politiken. När vi får frågor som dina så blir ju en del av svaret oundvikligen en förklaring till den.

Att man historiskt har hävdat eller trott saker som senare har visat sig vara fel har väl hänt på alla möjliga områden och inte bara när det gäller droger. Vi försvarar inte galenskaper eller racistiska argument som historiskt har framförts angående cannabis.

Du skriver att det kommer bli svårt att motivera vårt arbete i framtiden.
- Det tror jag inte. Paradoxalt nog så arbetar de flesta behandlare så hårt de bara kan för att avskaffa sig själva och oftast med ganska låga löner. Även om vi ändrar lagarna så kommer det finnas många som vill ha hjälp med cannabis i framtiden. Risken är att det blir många fler som behöver oss vid en legalisering.

Du skriver: Hemskt bara att ni ska profitera på ungdomar och skrämmas genom att fara med osanning- hittills i alla fall är det den enda slutsats jag kan dra när jag läser om ert arbete
- Vad har du läst om vårt arbete som får dig att dra den slutsatsen? Vad i det vi skriver menar du är osant?