mån, 2015-03-23 10:42 -- admin
Fråga: 
Varför lägger man resurser på att fånga ungdomar som har drogproblem och ger dem ännu mer problem genom inblandning av soc osv inställer för att att erbjuda dem riktig hjälp att komma ifrån sina problem? Många jag känner som har problem låter bli att söka hjälp för att de är rädda att bli sedda som kriminella.
Svar: 

En del människor provar aldrig eller slutar använda tidigare eftersom cannabis är olagligt. Samtidigt är det tråkigt att du upplever att soc och andra inte har kunnat erbjuda riktig hjälp. Vi som finns på cannabishjälpen jobbar både inom sjukvården och socialtjänsten. Vi försöker sprida erfarenheter från arbetet med cannabisanvändare och metoder för bra hjälp så att man kan få det när man behöver och vill ha det.

Vi betraktar inte människor som använder cannabis som "kriminella". Om man är orolig för att ta kontakt med vården trots att man upplever problem så kanske ett bra alternativ kan vara att börja att kontakta oss här på nätet. Det får man gärna göra! Man kan också börja med att ringa anonymt till en mottagning och ställa frågor om vad man kan få för hjälp och hur de behandlar sekretess.

Vi håller med om att det ska vara lätt att få bra hjälp.
/magnus