mån, 2015-03-23 10:57 -- admin
Fråga: 
Hur bestående skador får en person i vuxen ålder som röker en gång varannan månad? Detta kan ju knappast vara skadligt om vederbörande tar sitt personliga ansvar och ej glider in i ett missbruk.
Svar: 

All berusning innebär vissa risker då man är påverkad. T ex så kan man ta dåliga beslut som får konsekvenser eller kan man utlösa psykiska problem som finns kvar även efter ruset har gått över. Det finns inte så mycket forskning på personer som har använt cannabis glest eller vid enstaka tillfällen. Vi har inte kunnat hitta någon information om bestående skador hos sådana personer. Gissningsvis kommer det att vara svårt att dra slutsatser även om man undersökte en sådan grupp, eftersom det skulle vara svårt att avgöra vad som beror på cannabis och vad som beror på andra faktorer i livet.

/magnus