tors, 2015-03-26 14:10 -- admin
Fråga: 
Hur många dör per dag av dödsdrogen hashabis?
Svar: 

Hashabis? Det var ett nytt ord eller också är det en drog som jag inte känner till än. Om det är cannabis du pratar om så är det inget som man brukar beskriva som en dödsdrog.
/magnus