tors, 2015-04-02 15:29 -- admin
Fråga: 
Hur ser ni på cannabis i små doser för medicinskt bruk? När ingen annan medicin eller hjälp man fått inte funkar.
Svar: 

Hej! När människor säger medicinskt bruk så menar de oftast att man självmedicinerar med något. Det är lite som att använda olika hälsokost preparat. Det kan upplevas som hjälpsamt för vissa, men det finns inget vetenskapligt bevis för att det hjälper. Dessutom finns det risk för biverkningar som man inte har tänkt sig.

Läkemedel är när man använder en kontrollerad mängd av en substans som har kunnat visa i forskning att det hjälper mot någon sjukdom och att det inte har för mycket biverkningar eller leder till skador. Det finns läkemedel som innehåller cannabis

Om du upplever positiva effekter av cannabis så kanske du kan försöka diskutera det med din läkare. Kanske finns det läkemedel som innehåller ämnen från cannabis eller ämnen med liknande egenskaper som ni kan prova (om du är myndig så har sjukvården inte någon skyldighet att anmäla och inte någon rätt att informera andra om att du har provat cannabis).

Självmedicinering löser sällan några problem även om det kan kännas bra i början. På lång sikt kan självmedicinering istället leda till att man får mer problem eller problem som är ännu svårare att lösa.

Det är bra att du försöker hitta nya lösningar på dina problem när tidigare inte har hjälpt. Vi skulle dock råda dig att fortsätta att diskutera med sjukvården och prova olika metoder hellre än att bara använda cannabis. Ibland är det inte medicin eller preparat som är bästa lösningen utan något helt annat.

/magnus