fre, 2015-04-03 15:10 -- Kristina
Fråga: 
Är det inte lite konstigt att ha en (vad man kan anta ska föreställa) objektiv undersökning om attityder till cannabis samtidigt som man presenterar väldigt likriktad information kring densamma? Ni nämner i ett annat svar att bara för att alkohol och tobak är skadligt, och lagligt på grund av historiska och kulturella anledningar, så betyder inte det att cannabis borde bli lagligt. Men tror ni inte att ungas attityder till cannabis formas i en kontext som inkluderar både alkohol, tobak, spice osv.? Är inte problemet med attityd till cannabis lite att det är en drog, och brukar man det är man en narkoman, emedan alkohol regleras åldersmässigt men är i övrigt en självklar del vid varje högtid och de flesta helgmiddagar?
Svar: 

Jo men är det inte just det vi säger? Alkohol har vi, av historiska och kulturella anledningar. Att somliga unga lever i en ny värld där droger förekommer är ändå inget bra skäl till att vi ska legalisera. Varken cannabis eller Spice.De har sina skadeverkningar. De flesta ungdomar väljer också att inte röka cannabis.