tors, 2015-04-09 00:12 -- Jenny Alpsjö
Fråga: 
Hur kan man upptäcka tecken på att någon/en ungdom har rökt cannabis? Vilka mer än socialen och föräldrar bör man kontakta som fritidsledare?
Svar: 

Hej,
det finns en rad tecken man kan vara uppmärksam på som fritidsledare för att se om en ungdom (eller ännu oftare kanske en grupp ungdomar) precis har rökt cannabis. Rent fysiska tecken kan vara rödsprängda ögon, ett fnissigt/tramsigt beteende, lukten på kläder och i hår, godissug. Men att se tecken på regelbundet bruk av cannabis kräver att man har en relation eller i alla fall känner till hur ungdomen i vanliga fall beter sig och kan se förändringar över tid. Det kan då handla om en minskad motivation att sköta sina åtaganden (skolan, regler hemma, fortsätta med en fritidsaktivitet man gillat), mer inåtvänt/depressivt beteende, drogliberal attityd utåt, sämre minnes- och koncentrationsförmåga osv. Jag tänker att man som fritidsledare har en viktig roll i att dels kontakta föräldrar och socialtjänsten vid oro för en ungdom, men också att diskutera med mina kollegor/närmaste chef om vad man ser i arbetet och hur man gemensamt kan arbeta vidare med detta. Det bör finnas samarbets- och arbetsrutiner kring detta på varje fritidsgård.