Hur kan komma sig att det lagligt att köra bil när hjärnans funktion är påverkad

lör, 2015-04-25 13:09 -- Jenny Alpsjö
Fråga: 
Efter att thc försunnit ur blodet ( efter ca 8-12 h ) så kan du köra bil enligt svensk lag. Hur kan det komma sej när hjärnans funktion är påverkad långt efter det?
Svar: 

Det stämmer att man vid misstänkt drograttfylleribrott får lämna blodprov och att det är ev utslag i blodet som styr bedömningen av trafikbrott. Cannabis går ur blodet snabbare än det går ur urinen. Det finns kunskaper om att ett regelbundet användande av cannabis påverkar de kognitiva funktionerna negativt även efter att drogen försvunnit ur blodet, i vissa fall lång tid därefter. Det är dock svårt att bevisa dessa kopplingar i varje enskilt fall. Vi har alla olika förmågor från början och även annat kan påverka, t.ex. stressfaktorer eller sjukdomar. Lagstiftaren har beslutat att det är förekomst i blod som ska vara avgörande i ansvarsfrågan. Troligtvis grundar sig detta på en bedömning om att det ändå är under det akuta ruset som de nedsatta kognitiva förmågorna, t.ex. vad gäller koncentration och uppmärksamhet, direkt kan kopplas till nedsatt förmåga som bilförare.