sön, 2015-05-17 20:55 -- admin
Fråga: 
Hej! I enlighet med ny forskning vill ni kanske modifiera er text som påstår att det finns en direkt länk mellan cannabis & psykoser. https://www.clinicalkey.com/#!/content/playContent/1-s2.0-S0165178115001997
Svar: 

Nej, det ser vi ingen anledningen till. Det finns en länk mellan cannabis och psykoser. Däremot går det inte att säga hur orsakssambandet ser ut. Cannabis kan bidra till att utlösa psykos symptom. Kanske bara hos de som redan är extra sårbara. Det kan också vara så att personer som redan har psykos problem eller tecken röker mer än de som inte gör det.

Artikeln som du refererar till handlar dock inte om detta. Den konstaterar att det finns ett samband mellan cannabis och psykos och har sedan som syfte att ta reda på om det är arv eller miljö som mest påverkar detta samband. Det är därför man använder tvillingar i studien. Man kommer fram till att miljö påverkar mest. Vilket alltså innebär att det inte är arv utan miljöfaktorer som förklarar att cannabisrökare har mer psykossymptom. En viktig begränsning är att det ända mått på cannabisanvändningen är om man har använt någon gång i livet.

Den stora faran med cannabis för de allra flesta är nog inte psykos, utan att man påverkas långsamt vilket på lång sikt kan göra att man får problem i livet eller att livet blir sämre.