sön, 2015-05-24 12:20 -- Kristina
Fråga: 
1. Hur ser situationen ut? Vad är problemet? 2. Vilka är orsakerna till situationen/problemet? 3. Vilka konsekvenser får situationen/problemet? 4. Vad kan göras åt situationen/problemet?
Svar: 

Ganska omfattande frågor som väl i princip skulle kräva några hundra sidor i en statlig utredning.
Enkelt uttryckt styrs användningen av droger av tillgång, efterfrågan, attityder, lagstiftning m m
Problemet på ett individuellt plan kan vara att alla pengar går till röka, att man inte kommer sig för att ta sig till arbetsförmedlingen, att man äter oregelbundet och dåligt m m På ett samhälleligt plan kan det vara att fler elever inte klarar skolan, att drogmissbrukande föräldrar trots god vilja inte klarar av att ta hand om sina barn, ökade kostnader för sjukvård/sjukfrånvaro m m
Vad man kan göra åt det är förstås att arbeta på alla plan;politiskt, förebyggande så att fler inte börjar med droger, polis och tull arbetar för att färre droger ska finnas i samhället, vi behandlare arbetar för att hjälpa fler att sluta och vi alla, du och jag kan avstå från att använda.