Hur farligt är det för en vuxen männsiska ( över 25 år ) att röka cannabis jämfört med unga människor?

sön, 2015-05-24 16:14 -- Kristina
Fråga: 
Hur farligt är det för en vuxen männsiska ( över 25 år ) att röka cannabis jämfört med unga människor?
Svar: 

Det är omöjligt att svara på hur farligt det är för en enskild person men rent allmänt så är det farligare att röka när man är ung, innan hjärnan är färdigutvecklad. Det är lättare att bli beroende och skador på hjärnan kan bli större.Dessutom missar man en del under den period då man utvecklas mycket. Man lär sig nya saker, provar på saker och blir en alldeles egen vuxen person med egna ideer och erfarenheter. Som cannabisrökare får man också erfarenheter men alla kanske inte är så användbara när man ska klara sig själv med arbete, bostad och relationer.
Det betyder inte att det inte kan bli problem om man börjar röka när man är fyllda 25. Även om man inte får samma skador så kan man få problem på jobbet och med relationer om man är påverkad. Sämre närminne ger t ex en del problem även efter fyllda 25.