Jag undrar hur länge kan det påvisas att det finns THC i kroppen..?

Av admi, 2 april, 2013
Fråga
Svar

Det beror helt på hur ofta och mycket du har rökt. Den tid det tar för THC att lämna kroppen beror på hur länge och hur mycket man har använt. Om du bara har rökt en gång eller vid några få tillfällen så är det fråga om några dagar. Efter sex månaders regelbundet användande tar det ca 6 veckor. Hur länge man kan upptäcka det är en fråga om vilken testmetod som används. Det längsta vi har sett är 10 veckor när ett urinprov har analyserats på ett godkänt (ackrediterat) labratorium.