Är allt cannabisbruk missbruk?

Av admi |

Nej. Det tycker vi inte.

Missbruk är (enligt DSM IV) om minst ett av följande kriterier uppfyllts under de senaste 12 månaderna:

  1. Upprepad användning som leder till att man misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet.
  2. Upprepad användning i situationer som innebär risk för fysisk skada ( t ex rattfylleri).
  3. Upprepade problem med rättvisan då man varit påverkad.
  4. Fortsatt användning trots ständiga eller återkommande problem socialt eller med relationer till andra mäniskor orsakade eller förstärkta av berusning.

Även om man kan få diagnosen missbruk av att någon annan tycker det så är det rimligaste att man själv håller med om att något av ovanstående stämmer.