tis, 2013-04-30 15:32 -- admin
Fråga: 
Om man har en närstående som regelbundet använder cannabis men själv vill ha hjälp med problemet, vart kan man då vända sig? Och kommer det drabba personen i fråga när han/hon söker hjälp själv med jobb osv?
Svar: 

Menar du att du vill ha hjälp eller att den som röker själv vill ha hjälp? Både inom kommunen och genom stödgrupper som al-anon kan man hitta stöd om man lever med någon som har problem med missbruk eller beroende. På http://www.drugsmart.com/ kan du läsa mer. Om din närstående är mer en vän så kan du hitta tips här på vår sida.
Om man vill ha hjälp med sitt eget användande av cannabis så kan man alltid kontakta någon av de mottagningarna som finns listade på denna sidan.
Mottagingar som arbetar med denna typ av frågor har sekrettes och får inte lämna ut uppgifter om de som söker hjälp oavsett om mottagningen tillhör sjukvården eller socialtjänsten. Det finns några undantag. Uppgifter om grova brott får lämnas till polisen. Att man röker cannabis räknas inte i sig som ett grovt brott. Uppgifter om att ett barn far illa ska lämnas vidare till socialtjänsten så att de kan utreda om barnet behöver mer hjälp. Om den som söker hjälp är under 18 så kontaktas oftast föräldrarna. Om din närstående känner sig osäker så kan hen alltid börja med att ringa till en mottagning anonymt och fråga.