tors, 2013-10-17 10:23 -- admin
Fråga: 
Min son har tagit prov som visar spår av cannabis. Han hävdar att han bara suttit i bilen när andra rökt. Tror inte på detta men måste få ett svar om det kan visas i kroppen om man bara suttit bredvid.
Svar: 

Det låter osannolikt att urinprovet skulle visa utslag enbart genom s.k. passiv rökning. Om urinprovet skickas för analys på lab får man ett mer exakt värde på provet och kan sedan jämföra med ett senare taget prov om utslaget på THC gått ner eller försvunnit ur kroppen. Istället för att gå in i argumentation om huruvida han själv rökt eller inte vid detta tillfälle, skulle jag försöka motivera honom till en kontakt med behandlare samt fortsatt provtagning för att ge honom chansen att visa att det han säger stämmer. Och om det inte stämmer har han chansen att få kvalificerad hjälp, förhoppningsvis i ett tidigt skede. Jag skulle också undra hur det kom sig att han satt i en bil med cannabisrökande ungdomar om han själv inte röker. För mig som behandlare är det en tydlig risksignal.