Om min son nu skulle klara av att sluta, blir hans hjärna någonsin normal?

Av admi |
Det tar tid att avgifta sig från cannabis, bara att få de verksamma ämnena ur kroppen och hjärnan tar ca 6 veckor vid regelbundet intag. Detta beror på att drogen är fettlöslig och därmed finns kvar i kroppen under längre tid än exempelvis alkohol eller centralstimulerande medel som är vattenlösliga och försvinner fortare ur systemet med urinen. Detta innebär också att förändringarna i positiv riktning när man väl slutat röka tar tid. De kognitiva funktionsnedsättningarna man får av drogen kan finnas kvar under flera månaders tid. De svårigheter som brukar märkas längst är bekymmer med minne och uppmärksamhet. Det finns dock möjligheter att träna upp de kognitiva förmågorna efter uppnådd drogfrihet. I vissa fall kan det efter en periods dokumenterad drogfrihet visa sig att det finns svårigheter med de kognitiva förmågorna som behöver utredas vidare för att utesluta / bekräfta misstankar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som inte är direkt drogrelaterade.