tors, 2013-10-17 15:20 -- admin
Fråga: 
Hej,jag har missbrukat cannabis regelbundet i 2 år (började när jag var 16) bestämde mig för att sluta cirka 5 veckor sen för dess kroniska effekter hade en jobbig påverkan på mig. Nu känns det som om cannabisreceptorerna från hjärnan har försvunnit en del och min tankesystem bara stormar iväg,känns som om jag har missat en stor del av mitt liv och det är här det börjar bli jobbigt. Jag har sömnproblem "insomnia" jag kan få styr på mina tankar men det är svårt att sluta tänka.. hur ska jag gå tillväga nu? Har funderat på att temporärt använda mindre starka sömntabletter från apoteket för att kunna få en god natts sömn, det påverkar min skolgång negativt.
Svar: 

Grattis till den första drogfria tiden!

Efter några veckors drogfrihet har den cannabis som funnits inlagrad i kroppen utsöndrats så pass mycket att drogens lugnande effekt har minskat/avtagit. Det innebär att man får mer kontakt med sina känslor och också att mycket händer på ett omedvetet plan tex genom drömmar. De funktioner i hjärnan som blivit påverkade av cannabis under lång tid har ännu inte återhämtat sig och tränat upp sig ordentligt ännu.

Kombinationen av detta gör att du
1. Inte har det lugnande ”skyddet” av THC = blir lite oroligare, får tankar som rusar, grubblar osv. OCH
2. att du rent kognitivt ännu inte har förmågan att hantera detta på ett bra sätt. Man kan säga att det är först nu som du på allvar konfronteras med dina brister, det som cannabisen har gjort med dig och din kropp, och det väcker ångest.

Det här är väldigt vanligt när man slutar röka cannabis och det kommer att bli bättre. Det finns behandlare som är specialiserade på det här med cannabisavgiftning och som jag tror att du skulle ha nytta av att prata vidare med om dina besvär.

På Cannabishjälpen finns en sida där du kan söka efter en mottagning nära dig. Ibland finns det också specialiserade läkare på mottagningarna som man kan diskutera det här med medicinsk hjälp med. En del personer kan behöva viss medicinsk hjälp under en kortare tid när det är som jobbigast. Det viktigaste är dock att komma ihåg att de här besvären pågår under en period, det är inte så här det alltid kommer att vara framöver.

Lycka till!