tors, 2013-10-17 15:22 -- admin
Fråga: 
Om man lämnar kissprov hos polisen som visar negativt , då sker inget efter det. Men om svaret blir positivt, vad sker då o vid olika konsekvenser vad beror det på? Kan man påverka så polis inte kontaktar familj och så man hellre får böter än fängelse?
Svar: 

Hej!
Ett positivt urinprov hos polisen innebär att personen gjort sig skyldig till ett ringa narkotikabrott (eget bruk av narkotika). Om personen är under 18 år kontaktas alltid föräldrarna / vårdnadshavarna. Det ska även skickas en rapport till socialtjänsten då detta ses som en varningssignal om att en ungdom kan vara på väg in i missbruk. För ungdomar gäller att socialtjänsten oftast träffar ungdomen och föräldrarna ihop och pratar om den information som inkommit och hur situationen ser ut – finns behov av hjälp i förebyggande eller i behandlande syfte? Ibland öppnar socialtjänsten en utredning med anledning av den inkomna informationen. Vad gäller det rent rättsliga så blir påföljden vid ringa narkotikabrott ofta böter men det kan också bli andra påföljder som man anser passar bättre om det gäller en ungdom i farozon för missbruk. Om det gäller en myndig person (över 18 år) kontaktar polisen inte föräldrarna. En rapport skickas även då till socialtjänsten som ofta kallar även myndiga personer till ett samtal, men detta är då ett erbjudande över att reflektera över sin relation till alkohol och/eller droger och för att kunna informera om det stöd som finns att få.